Dirty Martini – fredagsdrinken

Bryskt forcerade konfederationens män uppför röset. De hade vid det här laget blödigt ymnigt och länge tillsammans, men deras resiliens skulle komma att trollbinda även kommande generationer. Framstöten gick kognitivt inte att se på något annat sätt än för just vad den var – helt utsiktslös. Jargongen var dock av det slag att manskapet samvetsgrant, även med fara för eget liv, gjorde sin plikt och fortsatte framåt. Vid ett enstaka tillfälle hade en hemställan om reträtt gjorts. Avslaget mottogs av de lägre befälen i sällskap med en reprimand. Väsensskilda gourmander vid de härskandes bord hade förfäder att bräcka och nya landvinningar att göra. Kontroll över kulle 112 var ett kriterium för framgång i den fortsatta kampanjen och inget fredsseminarium i världen skulle få ändra på deras beslut. För att skona återstående liv återstod nu endast hoppet till en bojkott av anfallsordern inom de egna leden.”

Man skulle nästan kunna tro att Högskoleverket i år har hämtat orddelen från en klassisk litterär krigsskildring. Ord som konfederation, resiliens, framstöt, reprimand och forcera talar för detta. Kanske nästa år att verket plötsligt drabbas av en släng nationalromantik när orden nagelfars? Jag menar, om temat ändå är viktigare än orden. Varför inte svepa in sig riktigt tight i det svenska riksbanéret, skramla sabel, falla på knä framför monarkin och likt en brunstig älgtjur framryta sin patriotiska kärlek till fosterlandet i en orddel? Tänk att väcka liv i Götecistiska hyllningar till den svenska naturen med ord som ”karg”, ”kal” och ”vindpinad”. Att helt i Geijers anda låta de skrivande studenterna svettas med manhemska honnörsord som ”frihetsanda”, ”mannamod” och ”redlighet”. Eller svettas och svettas? Nytt för nästa år, om utvecklingen naturligt fortsätter, är att främst säkerställa att inte någon individ på grund av kognitiv underlägsenhet, eller ens på grund av bristande kunskaper i det svenska språket exkluderas. Av förekommen anledning kommer därför samtliga fyra svarsalternativ vara både tydligt förklarande, synonyma och korrekta. Förhoppningen är att med det nya tilltaget kompensera för tidigare tappade PISA-poäng. På så sätt kan man erbjuda de skrivande både en andra, tredje och fjärde chans. Om provet inte korrelerar med given ackumulerad kunskapsnivå så får man ju anpassa provet tills det gör. Det är lite som med hon i Fröken Sverige, som grät över en andraplats. Det är väl bara att fortsätta operera sig tills man vinner? Inkluderande är ledordet.

Nä, nu är det hög tid att bege sig in i salongen för en fredagsdrink. Det här kommer ta ett tag att smälta.

Dirty Martini

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.